Ιστοσεμινάρια “Χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων εξ αποστάσεως διδασκαλίας”

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Γεώργιος Μακαρατζής σε συνεργασία με τον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας Μιλτιάδη Τσουλή (ΠΕ70)  και τον εκπαιδευτικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας Γρηγόρη Ίτσκο (ΠΕ70) διοργάνωσε ιστοσεμινάρια (webminars) με θέμα «Χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων εξ αποστάσεως διδασκαλίας».
Σκοπός των ιστοσεμιναρίων ήταν  η απόκτηση ή η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί/ες να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την πλατφόρμα ασύγχρονης (eClass) και σύγχρονης (Webex meeting) εξ αποστάσεως διδασκαλίας με  παιδαγωγικό τρόπο.
Τα ιστοσεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης από την Τρίτη 7  έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 με τη συμμετοχή περίπου εκατό (100) εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Δασκάλων) των σχολικών μονάδων Βέροιας, Αγίας Βαρβάρας, Βεργίνας-Παλατιτσίων, Διαβατού – Μέσης, Τριποτάμου- Ράχης,  Ριζωμάτων-Δασκίου-Σφηκιάς και Σταυρού.

Σκοπός των ιστοσεμιναρίων ήταν η απόκτηση ή η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί/ες να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τάξη (eClass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και την πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  Webex meeting λαμβάνοντας υπόψη τη Διδακτική και την Παιδαγωγική.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για: (1) τη διαδικασία εγγραφής στις πλατφόρμες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) (2) την αξιοποίηση των εργαλείων της κάθε πλατφόρμας (3) τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων (4) τα εργαλεία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (5) τον σκοπό της ΕξΑΕ (6) το μεικτό μοντέλο της ΕξΑΕ (6) τους παράγοντες μιας καλής ΕξΑΕ (7) τη διδακτική μεθοδολογία δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων (8) τις βασικές αρχές της ΕξΑΕ (9) τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού στην ΕξΑΕ και (10) την παιδαγωγική προσέγγιση της ΕξΑΕ.

Συνοψίζοντας, μέσα από τα ιστοσεμινάρια οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ότι σκοπός της ΕξΑΕ είναι η προώθηση της κοινωνικής παρουσίας των παιδιών, η οποία διευκολύνεται με την αυτονομία στον χρόνο, τον τόπο και τον ρυθμό μελέτης και υποστηρίζεται με την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση.

Επίσης, έγινε αντιληπτό ότι η σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων αποσκοπούν αποκλειστικά στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών και μαθητριών.

Ακόμη, κατανόησαν ότι η τεχνολογία  εμπλουτίζει και καθιστά περισσότερο αποτελεσματική την ΕξΑΕ ως προς την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση και δεν αποτελεί αυτοσκοπό της ΕξΑΕ.

Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη των εκπαιδευτικών τόσο για την απόκτηση γνώσεων όσο και για την καλλιέργεια ικανοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων για την ΕξΑΕ.

Επιμορφωτικό υλικό των ιστοσεμιναρίων

Γεώργιος Μακαρατζής, Σκοπός, αρχές, μοντέλα και παιδαγωγική προσέγγιση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Γρηγόρης Ίτσκος,  Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας η-τάξη του ΠΣΔ (e-class

Μιλτιάδης Τσουλής, Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας Webex Meeting

 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »